Satiri, divinităţi minore din mitologia greacă. Iniţial zeităţi ale fecundităţii solului, au fost curând asociaţi cu Dionysos (Bachus), făcând parte din cortegiul acestui zeu. Făpturi pe jumătate animalice, cu urechi ascuţite şi picioare de ţap, s. cutreieră, pe jumătate beţi, pădurile şi pajiştile, în reprezentările plastice apar cu pocalul sau cu tirsul în mină, adeseori în tovărăşia lui Dionysos şi a nimfelor.