Sat suma, denumire dată faianţei japoneze produse în provincia S. Manufacturile din S. au fost fundate de ceramişti veniţi din Coreea şi au devenit celebre mai ales dm sec. al XVIII-lea. Piesele de S. (vase de flori, statuete etc.) au forme elegante şi sunt decorate cu ornamente aurite, deseori uşor reliefate.