Saşi, denumire generică a populaţiei germane originară din Flandra, din părţile Rinului şi Mosellei şi din Saxonia, colonizată în Transilvania în sec. XII —XIII. S. au fost aşezaţi pe Tîrnave, în părţile Sibiului, ale Braşovului şi ale Bistriţei, beneficiind de numeroase privilegii acordate de regii Ungariei. Au avut o contribuţie însemnată la dezvoltarea economică (meşteşugurile, comerţul şi implicit oraşele) şi culturală a Transilvaniei.