Sărituri, probe sportive din mai multe ramuri de sport: în atletism (în înălţime, în lungime, triplu-salt şi cu prăjina), în nataţie (de pe trambulină, de pe platformă şi din turn), în schi (de pe trambulină) etc.