Sarcină2, state a femeii gravide din momentul fecundării ovulului de către spermatozoid până Ia expulzarea produsului de concepţie. La femeie, durata s. variază între 260 şi 290 de zile, media fiind 275—280 de zile. În cazul în care depăşeşte 300 de zile, s. este considerată prelungită. S. este normală când oul se fixează şi se dezvoltă în uter. De asemenea există şi aşa-numita s. falsă, care apare în diferite afecţiuni (ex. Tulburări utenne, tumefacţii abdominale datorită unor tumori sau acumulării de lichid etc). S. poate fi simplă sau multiplă. Din categoria s. multiple, cea mai frecventă este s. dublă sau s. gemelară (10—15 cazuri la I 000 de naşteri). S. gemelară poate fi bivitelină (produsă prin fecundarea a două ovule) sau univitelină (datorită scindării în două a unui singur ovul fecundat). Semnele s. se împart în: semne de probabilitate (suprimarea menstruaţiei, creşterea în volum a sânilor, pigmentarea areolei mamare, creşterea progresivă a abdomenului, stare persistentă de greaţă etc.) şi semne de certitudine (mişcările fătului, care încep din luna a patra, şi perceperea bătăilor cordului fetal). Diagnosticul biologic de s. se poate pune cu ajutorul mai multor teste, cel mai folosit find testul lui GaIIi-Mainini, efectuat pe broscoi, care permite constatarea existenţei s. în 98% din cazuri. S. poate decurge normal sau poate fi însoţită de tulburări, unele foarte grave, care impun întreruperea acesteia. Aceste tulburări au fost numite to-xemn gravidice sau disgravidii, manifestându-se prin vărsături mcoercibile, albuminune, edeme, hipertensiune arterială şi eclampsie. V. şi graviditate. — S. extrauterină, sarcină patologică în care oul fecundat se dezvoltă în afara cavităţii uterine (în trompă, ovar sau în cavitatea abdominală). S.e. trebuie întreruptă chirurgical.