Sarajevo [saraievo] oraş în R.S.F. Iugoslavia, capitala Republicii Socialiste Bosnia şi Herţegovina. 218 000 loc. (1964). Industrie constructoare de maşini (rnaşim-unelte, material feroviar, electrotehnică), de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară, de prelucrare a tutunului, de covoare etc. Nod feroviar. Universitate. La S. a fost asasinat, la 28 iunie 1914, arhiducele Franz Fer-dinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, de către membru unei organizaţii naţionaliste sârbe. Asasinatul de la S. aservit Germaniei şi Austro-Ungariei ca pretext pentru a declanşa primul război mondial (1914— 1918).