Sapporo, oraş în Japonia, situat în insula Hokkaido. 523 840 loc. (1962). Industrie alimentară (morărit, conserve, bere, decorticarea orezului), uşoară (prelucrarea inului) şi de prelucrare a lemnului. Nod de comunicaţii feroviare. Mare centru comercial, deservit de portul Otaru. Universitate.