Santină (NAV.), spaţiu la fundul unei nave, situat între varange şi bordaj sau între bordaje şi marginala dublului fund (la navele cu fund dublu), în care se scurge apa de pe punţile inferioare sau apă provenită din infiltraţii ori din condensare. Apa colectată se evacuează cu ajutorul pompelor de s. ale navei.