Sandburg [sendba-. G]. Cari (n. 1878), poet nord-american, unul “dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai poeziei nord-americane contemporane. Continuator al tradiţiei lui Whitman, a fost influenţat de literatură populară americană. CuI-tivînd maniera impresionistă într-un vers liber de o mare prospeţime şi vigoare, S. a cântat valorile spirituale şi tradiţiile progresiste ale poporului american („Bună dimineaţa, America”, 1928; „Poporul, da”, 1936) şi a exprimat totodată încrederea în viitorul clasei muncitoare („Poeme din Chicago”, 1916; „Fum şi oţel”, 1920). A mai scris o vastă biografie a Iui Lincoln, literatură pentru copu, amintiri ş.a.