Sanculoţi denumire a revoluţionarilor francezi din cadrul mişcării populare în timpul revoluţiei burgheze dm Franţa (1789-1794).