Sănătate (MED.), stare a unui organism neatins de nici o boală, stare de optimum funcţional. Problema s. reprezintă un obiect de studiu pentru multe discipline medicale, ceea ce face că, alături de medicină „clasică”, să se poată vorbi astăzi şi de o medicină a s. Studierea prevenirii bolilor, a factorilor exo- şi endogeni care intervin în menţinerea stării de s., a mecanismelor fiziologice, a limitelor stării de s. (să-nogeneza), a mijloacelor de dezvoltare armonioasă şi de ameliorare psihofizică a fiinţei umane reprezintă probleme de medicină a s. Analiza dinamică a s. populaţiei din ţara noastră marchează o îmbunătăţire continuă a unor indici importanţi ca: mortalitatea generală, morti-natalitatea, mortalitatea precoce şi neonatală, morbiditatea prin boli infecţioase şi parazitare etc. V. şi ocrotirea sănătăţii.