San Stefano (azi Yeşilkoy), oraş în Turcia europeană, în apropiere de Istanbul. Aici s-a încheiat tratatul de pace semnat la 19 februarie/3 martie 1878, în urma războiului ruso-româno-turc (1877—1878). Prevedea recunoaşterea independenţei Şerbiei, Muntene-grului şi României, precum şi autonomia Bulgariei. T. de la S.S. a fost revizuit de către Congresul de la Berlin (1878), convocat la cererea Angliei şi Austro-Ungariei. Potrivit prevederilor noului tratat, era recunoscută independenţa Şerbiei, Muntenegrului şi României, căreia i s-a restabilit autoritatea asupra Dobrogei, portul Constanţa asigurându-i ieşirea directă la Marea Neagră; principatul autonom al Bulgariei a fost micşorat, Bosnia şi Herţegovina au fost date spre administrare Austro-Ungariei (care Ie-a anexat în 1908), iar Ciprul a fost dat Angliei.