Salonic (Thessaloniki), oraş în nordul Greciei, situat la i vărsarea fluviului Vardar în Golful Salonic, important port ia Marea Egee. 250 900 loc. (1961), cu suburbiile 378 000 loc. Important nod de comunicaţii şi port de tranzit pentru ţările dm nordul Peninsulei Balcanice. Centru economic cu întreprinderi ale industriei alimentare, textile, constructoare de maşini, şantiere navale. Anual au loc Ia S, târguri internaţionale de mostre Monumente arhitectonice romane şi bizantine. Unititate. — Istoric. Pe locul actualului S. se afla în antichitate oraşul Therma; reconstruit de macedoneni în sec. al IV-lea î.e.n., a devenit, în 146 î.e.n., capitala provinciei romane Macedonia. A făcut parte, cu unele întreruperi, din Imperiul bizantin, iar în sec. al XlII-lea a fost capitala regatului Thessalonic, înfiinţat de cruciaţi. Cucerit de sultanul turc Murad I (1387), a fost restituit (1405) bizantinilor, care l-au cedat Veneţiei (1423). Recucerit de sultanul Murad al II-Iea (1430), a rămas în stăpî-nirea turcilor până în 1912, când a fost eliberat de greci. În timpul primului război mondial, în octombrie 1915, la S. s-a deschis un nou front prin debarcarea trupelor Antantei.