Salinger [seilingis], Jerome David (n. 1919), scriitor nord-amencan, unul dintre cei mai reprezentativi dm generaţia postbelică. Este un continuator al tradiţiei realiste a literaturii nord-americane, precum şi al stilului oral, voit simplu, al lui Mark Twain, Hemingway ş.a. S. dezvăluie cu subtilitate, cu un lirism purtător de nelinişte şi melancolie falsitatea educaţiei publice, vidul existenţei sociale a tinerei generaţii dm ţara sa. Eroii săi sunt firi sensibile şi ingenue de adolescenţi sau temperamente rezistente de adulţi lucizi, care refuză să se adapteze condiţiilor de viaţă inumane ale unei societăţi ipocrite şi vulgare (romanul „De veghe în lanul de secară”, 1951, trad. Rom.; volumele de nuvele „Nouă povestiri”, 1953; „Franny şi Zoey”, 1961).