Salbandă (germ. Sahlband „margine, lizieră”; PETROGR.), zonă de contact dintre pereţii unui filon şi rocă înconjurătoare, alcătuită în general din argilă, adesea mineralizată.