Sălaj, zonă deluroasă situată între văile Almajului, Someşului şi Sălajului, orientată de la sud-vest la nord-est. Altitudini reduse. Interfluvale sunt împădurite; pe văile râurilor se practică creşterea animalelor şi pomicultura.