Saivan (ZOOTEHN.), adăpost pentru ovine. S. se construiesc, de regulă, fără tavan, cu acoperişul din materiale uşoare (stuf, scîndun etc). Potrivit condiţiilor de climă, s. pot fi închise sau deschise (numai cu trei pereţi). Suprafaţa de adăpost, calculată pe cap de animal, variază între 0,6—0,9 m2 pentru miori, mioare şi batali şi 1,8—2,2 m pentru oi-mame şi berbeci adulţi.