Saint-Venant [se-vona], principiul lui ~ (REZ. MAT.), lege fundamentală în rezistenţa materialelor, care afirmă că înlocuirea unui sistem de forţe care acţionează asupra unui element de suprafaţă al unui corp elastic printr-un alt sistem (echivalent din punct de vedere static cu primul) provoacă modificări apreciabile ale tensiunilor şi deformaţiilor numai la locul de aplicare a forţelor, dar ră-mâne practic fără efect la distanţe mari de acest loc.