Saian, sistem muntos din Asia, situat pe teritoriul Uniunii Sovietice, cuprins între izvoarele fluviului Obi şi lacul Baikal. Altitudinea maximă: 3 491 m (vârful Munku-Sardik). Se împarte în două sisteme: Saianul de Vest (format din şisturi cristaline şi roci vulca- nice), lung de 650 km, şi Saianul de Est (format din şisturi cristaline şi intruziuni granitice), de 1 000 km lungime, între care se dezvoltă depresiuni înalte (Minusinsk, Tuvmsk ş.a.). Climă continentală rece, cu precipitaţii variabile (700-1200 mm). Păduri formate din cedru siberian, zadă, molid etc.