Sagan [saga], Franţoise (pe numele adevărat Franeoise Quoirez) (n. 1935), scriitoare franceză, în romanele sale, inspirate din mediul şi viaţa burgheziei franceze contemporane, S. înfăţişează, adesea foarte veridic, destinul unor eroi care încearcă în zadar să umple vidul unei existenţe lipsite de orizont, refugiindu-se în erotism („Bună ziua, tristeţe”, 1954; „Un anume surâs”, 1956; „Vă place Brahms?”, 1959).