Sadeler, Egidius (1570— 1629), pictor şi gravor din şcoala flamandă. A călătorit mult, realizând un mare număr de gravuri portrete şi scene de curte. În calitate de pictor de curte al împăratului Rudolf al II-lea, a cunoscut la Praga pe Mihai Viteazul, al cărui portret 1-a executat (1601).