Sacramento [secramentou], oraş în vestul S.U.A., centrul administrativ al statului California. 227 000 loc. (1964). Nod de cale ferată, port pe fluviul cu acelaşi nume. Industrie alimentară (conserve de legume şi fructe, produse zaharoase), constructoare de maşini etc. Aeroport.