Saale, râu în sudul R.D.Germane, afluent pe stânga al Elbei (427 km). Izvorăşte din Munţii Fichtel şi drenează Thiiringia de Est. Navigabil în aval de Naumburg pe 175 km. Trece prin oraşele Jena, Naumburg, Halle ş.a.