Rut (lat. rugitus „răcnet, zbieret”; biol.), perioadă de activitate sexuală la animale, care revine ciclic, având durată variabilă. În timpul r. se petrec unele transformări ale aparatului genital, iar uneori apare haina de nuntă.