Rustaveli, Şota (sec. XII), poet şi umanist gruzin, autor al celebrului poem „Viteazul în piele de tigru” (trad. Rom. 1956). Scris în spiritul eposului cavaleresc ostăşesc, poemul are la bază ideea patriotică a unităţii naţionale şi a independenţei statului centralizat. Înfierând arbitrarul seniorilor feudali, abuzurile şi obscurantismul, R. exaltă marile pasiuni, cânta frumosul şi armonianaturii şi relaţiile omeneşti aflate sub semnul nobleţei morale, prieteniei şi onoarei. Concepţia sa despre lume, de esenţă deistă şi panteistă, este liberă de misticismul medieval şi de scolastică teologală. Poemul a fost transpus în numeroase limbi străine.