Rustam, erou legendar persan, care ar fi trăit în sec. al Vl-lea î.e.n. Faptele sale de vitejie au fost cântate de poetul clasic persan Firdou şi în epopeea să „Cartea şahilor” (994).