„Rulmentul”, Uzina ~, unitate a industriei constructoare de maşini din România, situată în Braşov. Aluat fiinţă în 1959, dintr-o secţie producătoare de rulmenţi a uzinelor „Steagul roşu”. Dezvoltată şi modernizată treptat, a produs în 1965 peste 11 milioane de rulmenţi de 122 de tipuri.