Rude [rud], Francois (1784— 1855), sculptor francez, reprezentant al romantismului. După o lungă perioadă de formaţie, R. a debutat ca autor de grupuri statuare pe teme mitologice („Mercur”) sau religioase („Fecioara imaculată”). În anii 1830— 1835 a executat pentru arcul de Triumf „de l’Fitoile” din Paris două reliefuri, printre care „Plecarea voluntarilor” (1792), „la Marseillaise”, care, prin elanul compoziţiei, prin mişcarea şi expresivitatea formelor, constituie una dintre capodoperele sculpturii sec. al X IX-lea. R. a reuşit să redea în lucrările sale avântul romantic al luptei eliberatoare, vigoarea şt măreţia ei. A fost şi un talentat portretist: statuia mareşalului Ney, statuia mareşalului de Saxonia etc.