Rozwadowski, Jan (1867 —1935), lingvist polonez, care a adus preţioase contribuţii în domeniul lingvisticii generale, al indo-europenisticii şi al slavisticii. Op. pr.: „Formarea cuvintelor şi semnificaţia lor’ (1904), „Fonetica istorică a limbii polone” (1915), „Raportul dintre limba polonă şi celelalte limbi slave” (1915), „Despre fenomenele şi dezvoltarea limbii” (ed. A Il-a, 1950).