Rozetă 1. (TEHN.) Armătură, guler sau flanşa, la unele piese, folosite ca elemente de legătură (ex. Ia legarea firelor electrice aeriene), ca elemente de susţinere (ex. Ia suspendarea lămpilor), că piese intermediare de protecţie în unele subansambluri şi mecanisme, ca elemente de blocare a deplasării axiale a unor organe de maşini, ca mânere etc. 2. (ARTE PLAST.) Motiv decorativ circular, care aminteşte dispoziţia compoziţională a unui trandafir. R. apare frecvent şi în arta populară românească, fiind prelucrarea străvechilor motive solare. 3. (ARHIT.) Fereastră circulară de mari dimensiuni, decorată cu vitralii şi folosită mult la ornamentarea faţadelor catedralelor gotice. Sân. Rozasă.