Roxolani, denumire a unor triburi sarmatice, existente la începutul sec. I e.n. Ia răsărit de Prut. Au atacat în repetate rânduri, alături de bastarni şi iazygi, provincia romană Moesia. În timpul primei campanii romane împotriva statului dac (101 — 102), r. au fost aliaţi cu Decebal, apoi au devenit clienţi ai Imperiului roman. La mijlocul sec. al IlI-lea au fost supuşi de goţi.