Rousselot [ruselo], Jean Pierre (1846—1924), lingvist francez, specialist în fonetică. A fost profesor de fonetică experimentală la College de France şi creator al acestei discipline. A întemeiat şi a condus, împreună cu J. Gillieron, „Revue des pa tois galloromans”, în care a publicat numeroase texte dialectale transcrise şi adnotate. Op. pr.: „Modificările fonetice ale limbajului studiate în graiul unei familii dm Cellefronin (Charente) ” (1892), „Principii de fonetică experimentală” (2 voi., 1897-1909).