Rotunjită, vocală ~ (LlNGV.), vocală pronunţată cu participarea activă a buzelor, care se apropie formând o deschizătură circulară. În limba română sunt rotunjite vocalele o şi u. V. şi labială; labializare.