Rotondă (ARHIT.), construcţie de zidărie în plan circular, având acoperişul în formă de cupolă. Folosită încă din antichitate, r. a cunoscut o largă răspândire în arhitectură din evul mediu, în arhitectura modernă, r. sunt FoIc site mai ales ca săli de expoziţii (ex. Sala Expoziţiei economiei naţionale), săli de sport etc. Denumirea de r. se aplică şi sălilor în plan circular înglobate într-o construcţie mai amplă (ex. R. Ateneului Român din Bucureşti).