Rotifere (lat. rota „roată” şi fero „a duce, a purta”; ZOOL.), grup de viermi microscopici cu corpul alun’ gât, cilindric sau sferic; la partea anterioară au o coroană de cili puternici care se învârtesc ca o roată (de unde şi numele), servind la antrenarea particulelor alimentare spre gură. La partea posterioară au un „picior”, cu care se pot fixa temporar de suport. R. sunt comune în toate mediile acvatice, constituind o bună parte din plancton.