Rostogolire (FIZ.), mişcare a unui corp aflat în contact cu un alt corp, efectuată în aşa fel încât viteză relativă dintre punctele de contact ale celor două corpuri să fie mereu nulă. Pot efectua o r. numai corpurile a căror suprafaţă este convexă (ex. Sfera) sau riglată (ex. Cilindrul, conul). În cazul r., frecarea este mult mai mică decât în cazul alunecării, fapt care a stat la baza unor importante invenţii tehnice (ex. Roata, rulmentul etc).