Rossi, Karl Ivanovici (1775 — 1849), arhitect, urbanist şi decorator rus, reprezentant de seamă al clasicismului rus. A făcut călătorii de studii în Italia, luând contact cu monumentele de arhitectură antică. Din 1816 R. a creat o serie de ansambluri monumentale la Petersburg, definitorii pentru înfăţişarea părţii centrale a oraşului: palatul Mihailov (1819— 1825), ansamblul pieţei Mihailov, ansamblul teatrului Alek-sandrinski (1820-1830), clădirea Senatului şi a Sinodului (1829—1834). Caracteristicile creaţiei lui R. sunt rezolvarea complexă a sarcinilor urbanistice, procedeele constructive inovatoare (acoperişurile metalice ş.a.), integrarea ordinelor clasice în tipul modern de construcţie, expresivitatea volumelor arhitecturale şi îmbinarea armonioasă a formelor arhitecturale cu abundenţa detaliilor sculpturale fastuoase.