Ross, Iosif (n. 1899), caricaturist român, maestru emerit al artei. Exponent al graficii militante, a colaborat începând din 1914 Ia diferite publicaţii („Adevărul”, „Rampa”, „Cu-vîntul liber” ş.a.) cu desene satirice antimonarhice, antiguvernamentale. Un loc important îl ocupă în operă lui R. portretele caricaturale. În şarjele sale se perindă o întreagă galerie de oameni politici şi de cultură surprinşi în imagini sintetice, de o mare forţă sugestivă şi de o subtilă incisivitate.