Rosetti, Radu (1853-1926), istoric român, specialist în cercetarea evoluţiei relaţiilor agrare din Moldova. A studiat cel dintâi structura satelor stăpânite în devălmăşie, precum şi originile stăpânirii boiereşti. Deşi a admis că obştea este formă de organizare anterioară diferenţierii sociale, el a considerat, greşit, că satele răzeşeşti sunt foste sate boiereşti a căror stăpânire s-a divizat, cu timpul, la extrem. Ocupându-se şi de probleme ale istoriei moderne, a studiat îndeosebi frământările ţărăneşti din România în sec. al XlX-lea şi la începutul sec. al XX-lea. S-a pronunţat pentru o nouă împroprietărire a ţărănimii, dar cu menţinerea proprietăţii moşiereşti. Op. pr.: „Originile şi transformările clasei stăpîni-toare din Moldova” (1906), „Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova” (1907), „Pentru ce s-au răsculat ţăranii” (1907) şi „Pentru adevăr şi dreptate” (1911).