Romula, important oraş roman în Dacia, identificat pe teritoriul satului Reşcă (raionul Caracal, reg. Oltenia). R. a fost oraş autonom, cu rangul de municipium şi apoi de colonia. Era un important centru de producţie agricolă şi meşteşugărească, precum şi staţiune fiscală pe drumul de Ia Sucidava spre defileul Oltului.