Romanski, Stoian (1882— 1959), lingvist, filolog, etno­graf şi istoric bulgar. A fost profesor la Universitatea din Sofia, membru al Academiei bulgare de ştiinţe. S-a ocupat de relaţiile dintre bulgari şi popoarele vecine, printre care şi de probleme privitoare la limba română şi la istoria poporului român.