Romanovski, Dmitri Leonidovici (1861 — 1921), medic rus. A fost profesor de medicină internă la Universitatea din Petrograd. S-a făcut cunoscut mai ales prin cercetările sale de parazitologie şi de histologie a sîngelui. El a elaborat şi a introdus în practica laboratorului clinic coloraţia mixtă cu eozină şi cu albastru de metilen, care-i poartă numele şi care a jucat un rol important în cunoaşterea histologiei sîngelui. Op. pr.: „Parazitologia şi terapia mala­riei”, „Metodica cercetărilor clinice-microscopice”.