„România liberă”, ziar editat ilegal la Paris, în 1943— 1944, de către comuniştii şi antifasciştii români participanţi la mişcarea de rezistenţă din Franţa împotriva hitleriştilor. A publicat ştiri din mişcarea de rezistenţă din Franţa şi din România. Concomitent a apărut şi o ediţie franceză; „La Roumanie Libre”, cu acelaşi conţinut.