Romania, denumire con­venţională dată de lingvişti şi is­torici teritoriului pe care sînt răspîndite limbile şi popoarele ro­manice; denumirea datează încă de la sfîrşitul antichităţii, cînd prin România se înţelegea, în opoziţie cu Barbaria, un teri­toriu stăpînit de romani sau, mai tîrziu, locuit de o popu­laţie romanizată.