Roman, Alexandru (1826— 1897), cărturar transilvănean, unul dintre conducătorii luptei politice a românilor din Tran­silvania. A fost profesor la gimnaziul românesc din Beiuş, la Academia de drept din Ora­dea, iar în 1862 profesor de limba română la Universitatea din Budapesta; membru al Aca­demiei Române. între 1865 şi 1888 a fost deputat în Camera maghiară, unde a apărat drep­turile poporului român din Transilvania. Pentru publicarea „Pronunciamentului de la Blaj’ (1868) a fost condamnat la un an închisoare. R. a fost redac­tor responsabil al ziarelor ro­mâneşti „Concordia” (1861 — 1866) şi „Federaţiunea” (1868 —1876), apărute Ia Budapesta.