Robert I Guiscard [rober ghiscar] (c. 1015-1085), duce normand, conducător al cam­paniei normande de cucerire a Sicihei şi a sudului Italiei. A recunoscut suzeranitatea papii Gngore al VH-lea, pe care s-a obligat să-1 sprijine împo­triva împăratului german Hen­ric al IV-lea. în 1081-1082 a condus o expediţie împotriva Imperiului bizantin.