Robbe-Grillet [rob-grile], Alain (n. 1922), romancier francez, unul dintre principa­lii promotori ai curentului „noului roman” (împreună cu M. Butor, N. Sarraute ş.a.), care sparge tiparele vechiului roman printr-o serie de ino­vaţii tehnice, menite să reîn­noiască viziunea obişnuită asu­pra realităţii, dar care ajunge adesea la ermetism şi la con­fuzie. Caracteristica tehnicii lui R.-G. este renunţarea la urmă­rirea psihologiei care justifică acţiunea personajelor şi ex­punerea minuţioasă a percep­ţiilor acestora. Op. pr.: „Gu­mele” (1953), „Spectatorul” (1955), „Gelozia” (1957), „în labirint” (1959).