Rîul Tîrgului, afluent al Rîului Doamnei (67 km). Izvorăşte din Munţii Iezer. Trece prin oraşul Cîmpulung.