Rîul Negru, afluent pe stînga al Oltului (78 km). Izvorăşte din Carpaţii Orien­tali (de sub vîrful Şandru) şi drenează partea estică a Depre­siunii Bîrsei. în cursul inferior străbate o zonă mlăştinoasă şi cu dune de nisip (Reci).