Rîul Doamnei, afluent pe stînga al Argeşului (98 km). Izvorăşte dm Munţii Făgăraşului (vîrful Moldoveanul). Partea superioară a rîului a fost captată prin tunel pentru Iacul de acumulare Cumpăna al Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej” de pe Argeş.